foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
8:00-8:45 .................. 8:55-9:40 .................. 9:50-10:35 ............... 10:45-11:30 ................ 11:50-12:35 .................. 12:50-13:35 ................

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.20r. czasowo ograniczone jest funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.Od 25 marca do 8 kwietnia szkoła realizuje zdalne nauczanie.

W dniach 9.04-14.04. 20r. trwa wiosenna przerwa świąteczna.


W związku z tym:
1. Kontakty będą się odbywały poprzez dziennik elektroniczny ( tak jak dotychczas)
2. Otrzymacie Państwo tygodniowy plan lekcji dla swojego dziecka w zakładce Terminarz. Zgodnie z tym planem będą przesyłane materiały na nauki.
3. W zakładce „Zadania domowe” będą publikowane zadania i termin ich wykonania.
4. Materiały z lekcji będą umieszczane w Wiadomościach.
5. Prace dzieci będą ocenianie na bieżąco w wyznaczonych przez nauczyciela terminach. W przypadku nie wykonania zadania w terminie nauczyciel
poinformuje Państwa poprzez Wiadomości.
6. Nauczyciele będą dostępni dla Państwa i dla swoich uczniów codziennie w godzinach: 9.00 – 13.00. Będziecie mogli konsultować się nimi w przypadku
pojawiających się pytań lub problemów. Poza tymi godzinami, po uzgodnieniu z nauczycielem możecie się kontaktować w innych godzinach.
7. Planują plan lekcji uwzględniliśmy zasady BHP korzystania przez dzieci z urządzeń elektronicznych. Lekcje są zróżnicowane i uwzględniają możliwości
psychofizyczne dzieci. Łączone będzie przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
8. Wychowawcy skontaktują się z Państwem w sprawie zebrania informacji dotyczących dostępu do sieci w Państwa domu. Proszę o niezwłoczną
odpowiedź. Usprawni to pracę zdalną, zarówno Państwu jak i nam.


Liczę na Państwa wyrozumiałość i cierpliwość. Nauczyciele ze swej strony uczynią wszystko, aby Państwa dzieci nie tylko zdobyły potrzebną wiedzę, ale
czuły, że ich nauczyciel są z nimi i wspierają w każdej chwili.


Z poważaniem,
Bogumiła Boho, dyrektor SP1

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza

ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie

tel./faks (32) 623 28 44
e-mail: sp1chrzanow@interia.pl

Gimnazjum

BLOG SRU - Szkolnej Rady Uczniowskiej

Podobny obraz

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie Rights Reserved.