foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
8:00-8:45 .................. 8:55-9:40 .................. 9:50-10:35 ............... 10:45-11:30 ................ 11:50-12:35 .................. 12:50-13:35 ................

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

Zawsze aktualne informacje o naszym mieście na stronie www.chrzanow.pl
Chrzanów - miasto powiatowe położone na zachodzie województwa małopolskiego, nad lewym dopływem Wisły - rzeką Chechło. Geograficznie leży na pograniczu Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej i Wyżyny |ląskiej.

Herb Chrzanowa

Powierzchnia gminy wynosi 79,3 km2, którą zamieszkuje ponad 51 tys. osób. W jej skład wchodzi miasto Chrzanów oraz 6 sołectw: Balin, Luszowice, Okradziejówka, Pogorzyce, Płaza, ?rebce.

Mapka gminy Chrzanów

Chrzanów, to staropolskie miasto rzemieśl- ników i kupców, którą to tradycję zachował po dzień dzisiejszy.

Dynamiczny rozwój miasta przypada na wiek XIX, kiedy to przemienia się w ośrodek przemysłowy oraz zostaje stolicą powiatu.

Na początku XX wieku rozpoczynają działalność duże zakłady m. in. Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. i Zakłady Materiałów Ogniotrwałych "Stella", które działają do dziś.

Miejscowy krajobraz charakteryzuje się dużą ilością lasów, z których część znajduje się w obrębie Jurajskich Parków Krajobra- zowych. Przez najcenniejsze przyrodniczo tereny wytyczono ścieżki dydaktyczne oraz ścieżkę hydrologiczną wiodącą przez teren Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Z ota- czających Chrzanów wzgórz sołectw Płaza i Pogorzyce można podziwiać zamek w Rudnie, wzniesienie Lipowiec wraz z ruinami zamku biskupów krakowskich czy też panoramę Beskidów.

Ruiny zamku biskupów krakowskich


W kompleksie lasów rozciągających się na zachód od centrum Chrzanowa leżą stawy "Groble". Sąsiedztwo lasów i wody daje możli- wość aktywnego wypoczynku dla miłośników wędkarstwa, turystyki pieszej i rowerowej. W najbliższym otoczeniu gminy znajduje się także dobrze zagospodarowany ośrodek wodny - Zalew "Chechło".

Przez cały rok w mieście odbywają się liczne imprezy rozrywkowe i kulturalne. Gmina zapewnia dobre warunki do uprawiania sportu oraz szeroko pojętej rekreacji. Odpowiednie do tego zaplecze posiada Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, Hala Widowiskowo - Sportowa oraz obiekt sportowo - rekreacyjny Basen Kąty, przy którym organizowane są imprezy plenerowe, a także ukończona w 2000 roku Kryta Pływalnia wraz ze zjeżdżalnią rurową o długości 73 metrów, jakkuzi i zespołami obiektów sportowo - rekreacyjnych: korty tenisowe, skate park, boisko piłkarskie z bieżnią oraz boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki plażowej.


Chrzanowski rynek


Spacerując po Chrzanowie warto zwrócić uwagę na:
  • Kościół parafialny p. w. Pw. Mikołaja - z gotyckim prezbiterium z przełomu XIV i XV w. oraz z barokową kaplicą Pw. Stanisława z 1641 r.

  • Muzeum Ziemi Chrzanowskiej - ul. Mickiewicza 13

  • "Dom Urbańczyka" wraz z ekspozycją geologiczną - al. Henryka 16

  • Skansen w Wygiełzowie wraz z ruinami zamku Lipowiec z XII w.

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza

ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie

tel./faks (32) 623 28 44
e-mail: sp1chrzanow@interia.pl

Gimnazjum

BLOG SRU - Szkolnej Rady Uczniowskiej

Podobny obraz

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie Rights Reserved.