foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
8:00-8:45 .................. 8:55-9:40 .................. 9:50-10:35 ............... 10:45-11:30 ................ 11:50-12:35 .................. 12:50-13:35 ................

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

Szkoła wyróżniona za wychowanie

W Krakowie Małopolski Kurator Oświaty Józef Roztworowski wręczył pani dyrektor Małgorzacie Dziubie Certyfikat „Szkoły wyróżnionej za wychowanie”.

Dyplom ten to docenienie efektów pracy wychowawców naszej szkoły, dla których dobro  dziecka jest wartością najważniejszą.

 

16 października wręczono również naszym nauczycielom Medale Komisji Edukacji Narodowej.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!! 

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza

ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie

tel./faks (32) 623 28 44
e-mail: sp1chrzanow@interia.pl

Gimnazjum

BLOG SRU - Szkolnej Rady Uczniowskiej

Podobny obraz

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie Rights Reserved.