foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
8:00-8:45 .................. 8:55-9:40 .................. 9:50-10:35 ............... 10:45-11:30 ................ 11:50-12:35 .................. 12:50-13:35 ................

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie


DZWONKI aktualne od 11 września 2017

LEKCJE 45 MINUTOWE
LEKCJE 30 MINUTOWE (SKRÓCONE)
LP.
CZAS TRWANIA LEKCJI
PRZERWA
LP.
CZAS TRWANIA LEKCJI
PRZERWA
1.
8:00– 8:45
10 minut
1.

8:00– 8:30
10 minut
2.
8:55– 9:40
10 minut
2.

8:40 – 9:10
10 minut
3.
9:50 – 10:35
10 minut
3.

9:20 – 9:50
10 minut
4.
10:45 – 11:30
20 minut
4.

10:00 – 10:30
10 minut
5.
11:50 – 12:35
15 minut
5.

10:40 – 11:10
15 minut
6.
12:50 – 13:35
10 minut
6.

11:20 – 11:50
20 minut
7.
13:45– 14:30
5 minut
7.

12:10 – 12:40
5 minut
8.
14:35 – 15:20
5 minut
8.

12:45 – 13:15
5 minut
9.
15:25 – 16:10
5 minut
9.

13:20 – 13:40
5 minut
10.
16:15 – 17:00
5 minut
10.

13:45 – 14:15
5 minut

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza

ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie

tel./faks (32) 623 28 44
e-mail: sp1chrzanow@interia.pl

Gimnazjum

BLOG SRU - Szkolnej Rady Uczniowskiej

Podobny obraz

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie Rights Reserved.