foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
8:00-8:45 .................. 8:55-9:40 .................. 9:50-10:35 ............... 10:45-11:30 ................ 11:50-12:35 .................. 12:50-13:35 ................

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

O szkole

 

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Chrzanowie położona jest na osiedlu Północ przy placu Tysiąclecia w budynkach na ulicy M. Borelowskiego i Zielonej.

Placówka liczy 767 uczniów, którzy uczą się w 29 oddziałach, w tym 13 z nich to klasy integracyjne i 6 klasy sportowe.

Od września 2018 roku obowiązki dyrektora szkoły pełni mgr Bogusława Boho. Funkcję zastępcy dyrektora  pełnią mgr Anna Mrowiec i mgr Anna Mendela -Baca.

W 2006 roku otrzymaliśmy certyfikat Szkoła Wyróżniona za Wychowanie.

Nad bezpieczeństwem, wychowaniem oraz wysokim poziomem kształcenia stale czuwa wykwalifikowana kadra pedagogów.


Nasza szkoła zapewnia:

 

 

 

  • Przyjacielską i serdeczną atmosfer w ciągu roku szkolnego,
  • Rzetelną i fachową opiekę pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i higienistki szkolnej,
  • Możliwość korzystania ze świetlicy, stołówki i sklepiku szkolnego,

  • Zajęcia wychowania fizycznego na krytej pływalni, hali sportowej, siłowni,

  • Zajęcia informatyczne w pracowniach komputerowych,

  • Różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych: artystycznych, sportowych, humanistyczno - dziennikarskich, matematyczno - przyrodniczych, językowych, informatycznych, turystycznych

  • Liczne lekcje muzealne, koncerty umuzykalniające,

  • Wyjazdy na "zielone szkoły",  "białe szkoły", "Euroweek", wymiany językowe, wycieczki turystyczno - krajoznawcze, dydaktyczne.

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza

ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie

tel./faks (32) 623 28 44
e-mail: sp1chrzanow@interia.pl

Gimnazjum

BLOG SRU - Szkolnej Rady Uczniowskiej

Podobny obraz

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie Rights Reserved.