foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
8:00-8:45 .................. 8:55-9:40 .................. 9:50-10:35 ............... 10:45-11:30 ................ 11:50-12:35 .................. 12:50-13:35 ................

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

Szanowni Rodzice!
Informuję, iż z dniem 18 maja 2020 r. następuje stopniowe wznowienie pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie w okresie stanu epidemii.

Harmonogram wznawiania zajęć:
1.    Od 18 maja 2020r. – możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych w tym rewalidacyjnych. (OŚWIADCZENIA)
2.    Od 25 maja 2020r. – możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla ucz. kl. I-III, z elementami zajęć dydaktycznych oraz organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klasy  VIII. (DEKLARACJE, OŚWIADCZENIE)
3.    Od 1 czerwca – organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas. (DEKLARACJE, OŚWIADCZENIE)

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole będą realizowane zgodnie z godzinami, wskazanymi przez rodziców w deklaracjach przyjęcia ucznia na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych, jednak nie dłużej niż dotychczasowy czas pracy świetlicy.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego liczba miejsc na zajęcia opiekuńczo-wychowawczych i konsultacjach jest ograniczona.  

W czasie pracy szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny (m.in. z sali zostaną usunięte dywany, zabawki, uczniowie nie będą mogli przynosić niepotrzebnych przedmiotów  z domu, wyłącznie przybory szkolne i podręczniki) oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.
Zajęcia rewalidacji na terenie szkoły będą się odbywały wyłącznie z zgodą rodziców oraz po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.
Harmonogram konsultacji odbywających się na terenie szkoły będzie przekazywany  uczniom przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych.
Warunkiem uczestniczenia w konsultacjach jest złożenie przez ucznia w dniu, w którym po raz pierwszy uczestniczy w konsultacjach, Oświadczeń określonych w Procedurach Bezpieczeństwa, podpisanych przez rodziców.
 
W czasie epidemii pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki maja uczniowie, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

Deklaracje przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w czasie epidemii oraz wymagane oświadczenia (podpisanie oświadczeń jest obowiązkowe, brak podpisu powoduje, że dziecko nie zostanie przyjęte na te zajęcia)  dostępne są na stronie internetowej szkoły.
Własnoręcznie podpisane dokumenty należy dostarczyć w terminie do 20.05.2020 r. do godz. 15.00 w formie skanu na adres e-mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź w formie papierowej do  skrzynki pocztowej znajdującej się szkole.
Obowiązujące w czasie epidemii procedury zamieszczone są na stronie szkoły.
Proszę Rodziców o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w czasie epidemii i ich przestrzeganie.

 

Procedury bezpieczeństwa dotyczące wznowienia pracy w SP1 Chrzanów

Procedury przyjmowania uczniów na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki w SP1 Chrzanów

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza

ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie

tel./faks (32) 623 28 44
e-mail: sp1chrzanow@interia.pl

Gimnazjum

BLOG SRU - Szkolnej Rady Uczniowskiej

Podobny obraz

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie Rights Reserved.