Świetlica szkolna czynna od 6:30 do 16:00.

Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.

Uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe wchodzą i wychodzą wejściem głównym A.