foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
8:00-8:45 .................. 8:55-9:40 .................. 9:50-10:35 ............... 10:45-11:30 ................ 11:50-12:35 .................. 12:50-13:35 ................

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza

ul. Zielona 15
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie

tel./faks (32) 627-60-44

kom 606 742 264, 606 733 832
e-mail: sp1chrzanow@interia.pl

BLOG SRU - Szkolnej Rady Uczniowskiej

Podobny obraz

Szkoła wyróżniona za wychowanie

W Krakowie Małopolski Kurator Oświaty Józef Roztworowski wręczył pani dyrektor Małgorzacie Dziubie Certyfikat „Szkoły wyróżnionej za wychowanie”.

Dyplom ten to docenienie efektów pracy wychowawców naszej szkoły, dla których dobro  dziecka jest wartością najważniejszą.

 

16 października wręczono również naszym nauczycielom Medale Komisji Edukacji Narodowej.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!! 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie Rights Reserved.