Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie  

Ogłoszenia

Odsłony: 628

Szanowni Państwo,
wkrótce rozpoczniemy naukę w systemie stacjonarnym w okresie stanu epidemii COVID – 19. Wiem, że mają Państwo obawy związane z powrotem dzieci do szkoły i nauką w trybie stacjonarnym.
Zapewniam, że zdrowie uczniów jest dla nas priorytetem, dlatego przygotowaliśmy procedury bezpieczeństwa oraz postępowania na wypadek pojawienia się podejrzenia zarażenia koronawirusem. Bedą one dostępne na stronie naszej szkoły. Najważniejsze, abyśmy wszyscy poważnie potraktowali te zasady.
Zdaję sobie sprawę, że wprowadzone procedury mogą być niedogodne dla uczniów czy dla rodziców, ale bezpieczeństwo i zdrowie społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników, a także waszych rodzin jest ważniejsze. Musimy zrobić wszystko by zminimalizować ryzyko zachorowań na COVID – 19, dlatego bezwzględnie będziemy przestrzegać wprowadzonych procedur bezpieczeństwa w naszej szkole.
Najważniejsze zmiany i zalecenia:

 

1. Od 1 września 2020r. zajęcia lekcyjne rozpoczynamy od godz. 7.50.
2. Przerwy zostały wydłużone, ze względu na konieczność częstszej dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń.
3. Przede wszystkim apelujemy o stosowanie się do zasady - nieprzychodzenia chorych uczniów do szkoły (z katarem, kaszlem, bólem głowy i podwyższoną temperaturą ciała).
4. Zalecamy, aby wyposażyli Państwo swoje dzieci w maseczki, które będą obowiązywały podczas wejścia do szkoły i podczas przerw międzylekcyjnych.
5. Bardzo proszę rodziców przyprowadzających dzieci do szkoły aby nie wchodzili do szkoły (szczególnie dotyczy to rodziców dzieci klas II, III, IV). Uczniów klas I przyprowadza tylko jeden rodzic (opiekun). Proszę też, aby uczniowie nie przychodzili zbyt wcześnie do szkoły i nie czekali na zewnątrz budynku oraz wchodzili do niego wyznaczonymi wejściami.
6. We wrześniu uczniowie nie będą korzystać z szatni i przebierać obuwia, ewentualne okrycia zostawią w sali lekcyjnej.
7. Najbardziej zależy nam na tym, aby podczas przerw zmniejszyć liczbę uczniów na korytarzach. Uczniowie, w miarę możliwości będą przebywać w jednej sali lekcyjnej. Niektóre przerwy będą spędzać w sali lub wychodzić na zewnątrz (przy sprzyjającej pogodzie).
8. Nauczyciele dyżurujący podczas przerw będą szczególną uwagę zwracać na zachowywanie dystansu miedzy dziećmi. Przy wejściach do szkoły będą dwie automatyczne stacje do dezynfekcji. Przy wejściu do sali lekcyjnej uczniowie będą dezynfekować dłonie. Sale będą wietrzone jak najczęściej. Toalety, korytarze będą w miarę możliwości sprzątane po przerwie.
9. Nauczyciele będą wciąż przypominać uczniom o zasadach higieny i bezpieczeństwa. Monitorować będą również to, czy dzieci myją ręce, zachowują dystans, czy używają tylko swoich przyborów.
10. W szkole utworzono pomieszczenie (izolatorium), w którym będzie przebywać uczeń z niepokojącymi nas objawami chorobowymi. Do chwili przybycia Rodzica dziecko będzie pod opieką nauczyciela. Dlatego tak ważny jest dla nas szybki kontakt z Państwem.
11. Bardziej szczegółowe procedury znajdziecie Państwo w Zarządzeniu, opublikowanym na stronie naszej szkoły. Jesteśmy też do Państwa dyspozycji telefonicznie, mailowo lub przez e-dziennik. Proszę też pozostawać w bieżącym kontakcie z wychowawcą. Wszelkie pytania i wątpliwości będą omawiane i wyjaśniane podczas najbliższych zebrań wychowawców klas z rodzicami.
Pozdrawiam wszystkich i życzę bezpiecznego i zdrowego powrotu do szkoły.
Z poważaniem
Bogumiła Boho, Dyrektor szkoły