Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie  

Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

Zmiana terminu zebrania!

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW PRZYSZŁYCH KLAS I

NA ZEBRANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 10 CZERWCA 2019 ROKU O GODZINIE 17:00 NA JADALNI SZKOLNEJ W BUDYNKU PRZY ULICY BORELOWSKIEGO 1.

Szanowni Państwo!

 

Pragnę poinformować, że z uwagi na zaplanowany od dnia 8 kwietnia 2019r. bezterminowy strajk nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zajęcia dydaktyczne w  obu budynkach (przy ul. Borelowskiego 1 oraz Zielonej 15) nie będą się odbywały do odwołania, tj. do zakończenia strajku.

 

 

Z uwagi na fakt, iż obowiązek zorganizowania opieki nad uczniami spoczywa na dyrektorze szkoły, wszystkim uczniom, którzy podczas strajku będą uczęszczali do szkoły, zapewnione zostaną zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy szkoły, zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, a dla uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej - zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy.

O ewentualnym odwołaniu strajku lub o terminie jego zakończenia zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej szkoły.

 

Bardzo proszę o systematyczne przeglądanie dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły w okresie przed planowanym terminem rozpoczęcia strajku, a także w czasie trwania strajku.

 
 

Szanowni Państwo, wyrażam nadzieję, że zgodna współpraca i wyrozumiałość pomogą sprostać wyzwaniom, które staną przed nami w tym szczególnym czasie.

 

Bogumiła Boho

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

 im. A. Mickiewicza w Chrzanowie

 

 

 

 

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

2.11. 2018

2 .05.2019

Dla budynku przy ul. Zielonej - z powodu egzaminów gimnazjalnych i po klasie 8:

10, 11, 12. 04.2019

15, 16, 17. 04.2019

 

Uwaga!

Podajemy harmonogram na dzień rozpoczęcia roku szkolnego 3 września:


8.00 msza św. w kościele Matki Bożej Różańcowej
9.00 - 10.15 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sali teatralnej MOKSiR dla klas 4 - 8 i 3 gimnazjum
około 10.15 przejście pod opieką wychowawców do obu budynków szkoły
10.30 - 12.00 spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.
Około godz. 12 odwóz uczniów gimnazjalnych do Balina i Luszowic


11.00 - 12.00 rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1 - 3 oraz pasowanie na ucznia klasy 1 w budynku przy ulicy Borelowskiego (sala gimnastyczna).
Serdecznie zapraszamy!!!

 

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 odbędzie się w 2 turach:


kl. 1 - 3 godz. 11.00 na sali gimnastycznej przy ul. Borelowskiego 1


kl. 4 - 8 oraz 3 klasy gimnazjalne godz. 9.00 w MOKSIR

 
 
Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarła pani Zofia Dziuba, wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Chrzanowie. W naszej pamięci zachowała się jako wspaniały pedagog i niezwykły nauczyciel. Uroczystości żałobne odbędą się we środę 20.06.2018r. o godz. 16.00 w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej.
 
 
 
Małgorzata Dziuba

Proszę o zaznajomienie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych. Pobierz