Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie  

INTEGRACJA

Oddziały integracyjne

DSD

Certyfikaty DSD

Klasy sportowe

Sport

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

 

Poniżej Wyprawka Pierwszoklasisty

Pobierz

KAMPANIA SPOŁECZNA BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!”

KAMPANIA SPOŁECZNA BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!”

            Nasza szkoła uczestniczyła w roku szkolnym 2020/2021 w Ogólnopolskim Programie Partnerskim dla szkół w ramach kampanii społecznej- Bezpieczny przejazd - "Szlaban na Ryzyko!" To na szeroką skalę profilaktyka dzieci, młodzieży i dorosłych na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz właściwego zachowania na terenach kolejowych.  Zespół nauczycieli do spraw bezpieczeństwa wraz z „Ekipą Rogatka” uczniów kl. 3c pod opieką wychowawczyni p. Renaty Sikory zorganizował cykl działań edukacyjnych i promocyjnych podnoszących świadomość o zagrożeniach oraz przestrzeganiu przepisów drogowo-kolejowych.

             Komisja ekspertów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. doceniła naszą pracę, przyznając szkole wyróżnienie AMBASADORÓW BEZPIECZEŃSTWA dla najlepszej placówki w województwie małopolskim. 

Zespół do spraw bezpieczeństwa: p. Renata Sikora, Agnieszka Rabska, Ewa Kozak i Maria Zadęcka.

 

PKP szlaban na ryzyko

 

PKP szlaban na ryzyko

 

Informacja dla rodziców przyszłych klas I

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 1

im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

informuje, że lista dzieci spoza rejonu zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 została opublikowana 29 kwietnia 2021 r.

               na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

 Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do szkoły można uzyskać

pod nr telefonu 32 627 60 44 oraz osobiście w sekretariacie szkoły.

Zapisy do klas I na rok szkolny 2022/2023 - dzieci spoza rejonu

ZAPISY DZIECI SPOZA REJONU DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

informuje, że trwają zapisy dzieci spoza rejonu do klasy I.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące zgłoszenia dziecka do szkoły można uzyskać

pod nr telefonu 32 627 60 44 oraz osobiście w sekretariacie szkoły.

 

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO REKRUTACJI:

Wniosek

Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych

Oświadczenie o drodze dziecka do szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły

Oświadczenie o zatrudnieniu