Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie  

INTEGRACJA

Oddziały integracyjne

DSD

Certyfikaty DSD

Klasy sportowe

Sport

Informacja dla rodziców klas 8.

 

Poniżej informacje dla rodziców klas 8 na temat Egzaminów.

Pobierz

Ważne dla rodziców

Szanowni Rodzice!
Informuję, iż z dniem 18 maja 2020 r. następuje stopniowe wznowienie pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie w okresie stanu epidemii.

Harmonogram wznawiania zajęć:
1.    Od 18 maja 2020r. – możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych w tym rewalidacyjnych. (OŚWIADCZENIA)
2.    Od 25 maja 2020r. – możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla ucz. kl. I-III, z elementami zajęć dydaktycznych oraz organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klasy  VIII. (DEKLARACJE, OŚWIADCZENIE)
3.    Od 1 czerwca – organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas. (DEKLARACJE, OŚWIADCZENIE)

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole będą realizowane zgodnie z godzinami, wskazanymi przez rodziców w deklaracjach przyjęcia ucznia na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych, jednak nie dłużej niż dotychczasowy czas pracy świetlicy.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego liczba miejsc na zajęcia opiekuńczo-wychowawczych i konsultacjach jest ograniczona.  

W czasie pracy szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny (m.in. z sali zostaną usunięte dywany, zabawki, uczniowie nie będą mogli przynosić niepotrzebnych przedmiotów  z domu, wyłącznie przybory szkolne i podręczniki) oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.
Zajęcia rewalidacji na terenie szkoły będą się odbywały wyłącznie z zgodą rodziców oraz po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.
Harmonogram konsultacji odbywających się na terenie szkoły będzie przekazywany  uczniom przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych.
Warunkiem uczestniczenia w konsultacjach jest złożenie przez ucznia w dniu, w którym po raz pierwszy uczestniczy w konsultacjach, Oświadczeń określonych w Procedurach Bezpieczeństwa, podpisanych przez rodziców.
 
W czasie epidemii pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki maja uczniowie, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

Deklaracje przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w czasie epidemii oraz wymagane oświadczenia (podpisanie oświadczeń jest obowiązkowe, brak podpisu powoduje, że dziecko nie zostanie przyjęte na te zajęcia)  dostępne są na stronie internetowej szkoły.
Własnoręcznie podpisane dokumenty należy dostarczyć w terminie do 20.05.2020 r. do godz. 15.00 w formie skanu na adres e-mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź w formie papierowej do  skrzynki pocztowej znajdującej się szkole.
Obowiązujące w czasie epidemii procedury zamieszczone są na stronie szkoły.
Proszę Rodziców o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w czasie epidemii i ich przestrzeganie.

 

Procedury bezpieczeństwa dotyczące wznowienia pracy w SP1 Chrzanów

Procedury przyjmowania uczniów na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki w SP1 Chrzanów

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 

Informacja dla rodziców przysżłych klas pierwszych.

 

Poniżej dokument do pobrania WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY

Wnioski do świetlicy szkolnej przyjmowane są do 30 czerwca 2020 r.

Pobierz

Zdalna Szkoła

 

 

Nasza szkoła w ramach projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" otrzymała trzy laptopy, które zostaną przekazane uczniom do nauki zdalnej w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Laptopy pozyskano w ramach Umowy o powierzenie grantu nr 1217/2020 zawartej pomiędzy Gminą Chrzanów a Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Informacja dla rodziców przysżłych klas pierwszych.

 

 Lista uczniów spoza rejonu zakwalifikowanych do klas I w roku szkolnym 2020/2021

Pobierz

Ważna informajca dla rodziców!

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.20r. czasowo ograniczone jest funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.Od 25 marca do 8 kwietnia szkoła realizuje zdalne nauczanie.

Czytaj więcej: Ważna informajca dla rodziców!

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH!

 

Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją bardzo proszę o składanie podań do klas pierwszych drogą mailową lub telefoniczną.


Od dnia 16.03.2020 podania można składać w budynku przy ul. Borelowskiego w godzinach 10.00-12.00 w holu szkoły w wyznaczonym miejscu.


Dziękuję.
Dyrektor szkoły
Bogumiła Boho