Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie  

Regulamin Przyznawania Odznaki Złoty, Srebrny i Diamentowy Laur