Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie  

Patron

Odsłony: 4789
Poznaj patrona naszej szkoły


ADAM MICKIEWICZ
1798 - 1855


"Ty żyjesz, chociaż martwe masz powieki,
Bo w sercach dzieci trwać będziesz na wieki."


Adam Mickiewicz

 

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Nowogródku lub w Zaosiu k. Nowogródka. Pochodził z rodziny drobno- szlacheckiej. Wielki poeta romantyczny, krytyk literacki, dramaturg, publicysta, tłumacz.

 

  • W latach 1815 - 1819 studiował na Uniwersytecie Wileńskim. Należał do współzałożycieli powstałego w 1817 Towarzystwa Filomatów, w pracach którego brał czynny udział.

  • W latach 1819 - 1823 był nauczycielem szkoły średniej w Kownie. Na skutek wykrycia stowarzyszeń młodzieżowych w Wilnie w 1823 uwięziony, po procesie w 1824 skazany na osiedlenie w głębi Rosji.

  • W latach 1824 - 1829 przebywał w Petersburgu, Odessie, Moskwie.
    W tym czasie cieszył się już sławą wielkiego poety, wszedł więc w rosyjskie środowisko literackie, przyjaĄnił się m. in. z Puszkinem.

  • Po powstaniu listopadowym w latach 1839 - 1840 był profesorem literatury łacińskiej na uniwersytecie w Lozannie.

  • Od roku 1840 - profesor literatur słowiańskich w College de France w Paryżu.

  • W 1848 roku przebywał w Rzymie, gdzie uzyskał audiencję u papieża Piusa IX, podczas tego posłuchania wezwał on zwierzchnika Kościoła, by stanął na czele ruchów ludowych ogarniających Europę. Ruch ten póĄniej nazwany będzie Wiosną Ludów. Pomimo oporu środowisk emigracyjnych udało mu się stworzyć Legion Polski, który głosił bardzo postępowe zasady, np. nadanie chłopom ziemi, powszechność praw, równo- uprawnienie kobiet i Żydów.

  • W 1849 współzałożyciel i redaktor Trybuny Ludów.

Zmarł 26 listopada 1855 roku w Konstan- tynopolu w trakcie formowania oddziałów polskich, mających wziąć udział w wojnie krymskiej przeciwko Rosji.

Mickiewicz jest twórcą poezji zwiastującej przełom romantyczny. Wydał Poezje, zawiera- jące m. in. Ballady i romanse, powieść poetycką Grażyna, wielki dramat romantyczny Dziady, Sonety krymskie, powieść poetycką Konrad Wallenrod, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, epopeję narodową Pan Tadeusz.

W 1955 ukazały się Dzieła, t. I - XVI. Poza lekturami szkolnymi niektóre utwory Adama Mickiewicza wydawano w osobnych książkach dla dzieci np.: ballada Powrót taty. W 1958 roku ukazały się Bajki oraz w 1978 - Pani Twardowska.