Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie  

Staramy się o Certyfikat "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo"

Odsłony: 872

 

W czwartek 24 maja w budynkach naszej szkoły odbył się Audyt Certyfikacyjny  w ramach realizacji Zintegrowanego Planu Działania „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”  na rok szkolny 2017/2019.


Celem przedsięwzięcia jest promowanie szczególnej aktywności szkoły w zakresie profilaktyki i szerzenia zasad bezpieczeństwa, integracja środowiska szkolnego i lokalnej społeczności na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.


    Nasza szkoła pomyślnie spełniła wszystkie wymagania związane z realizacją zadań i dostarczeniem odpowiedniej dokumentacji do  projektu – „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”. 

Oficjalna gala i wręczenie Certyfikatu za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa odbędzie się na przełomie września  i października w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Lp.    Zadanie do realizacji

1.    Przystąpienie szkoły do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

2.     Zapoznanie z założeniami projektu.

3.     Powołanie nauczycieli odpowiedzialnych za przeprowadzenie badań wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Przeprowadzenie badań ankietowych.

4.      Tworzenie projektu działań.

5.      Edukacja uczniów pod kątem odpowiedzialności prawnej nieletnich i osób  pełnoletnich.

6.      Propagowanie pozytywnych form spędzania wolnego czasu.

7.      Zaangażowanie rodziców w działania szkoły podejmowane na rzecz poprawy
         bezpieczeństwa.

8.      Edukacja uczniów pod kątem zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

9.    Przeciwdziałanie przemocy, agresji i nietolerancji. Kształtowanie poczucia własnej wartości.

10.    Zmierzenie się z problemem niszczenia mienia szkolnego.

11.        Rozbudowa monitoringu wewnętrznego obiektu szkolnego – możliwe do   zrealizowania   w miarę zdobycia środków. Współpraca z firmą ochroniarską „MaRyT”.

12.    Policyjne patrole wokół szkoły.

13.    Informowanie rodziców o zadaniach i działaniach podejmowanych w ramach realizowanego projektu.

14.      Szkolenia nauczycieli, pracowników i uczniów. Pedagogizacja rodziców.

15.    Remonty, naprawy inwestycje.

16.    Bezpieczna droga do i ze szkoły.

17.    Bezpieczeństwo w szkole, na imprezach, wycieczkach szkolnych, „białych szkołach’, „zielonych szkołach”, obozach językowych, wyjazdach na narty, na krytą  pływalnię, lodowisko. Bezpieczny dowóz i odwóz dzieci do i ze szkoły.
Skład zespołu do spraw bezpieczeństwa:

1.    Renata Sikora – lider i koordynator projektu
2.    Agnieszka Łyszczarz – zastępca lidera, pedagog szkolny
3.    Maria Zadęcka – koordynator do spraw BHP
4.    Joanna Oramus-Czak – psycholog szkolny
5.    Iwona Drabiec – lider zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej kl. 1-3
6.    Ewa Kozak – opiekun SU kl. 6-7 i 2-3 gimnazjalnych
7.    Katarzyna Bienias – opiekun SU kl. 4-5
8.    Anna Niechwiej – pedagog szkolny
9.    Marta Dymu – psycholog szkolny
10.    Beata Szymańska – opiekun SKKT - PTTK- „CEPRY”
11.    Agnieszka Rabska – administrator strony internetowej szkoły
12.    Marta Cupiał - członek
13.    Andżelika Kula - członek