Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie  

Historia szkoły

Odsłony: 6651

Historia SzkołyOd ponad 40 lat Szkoła Podstawowa nr 1 mieści się w budynku przy ulicy Marcina Borelowskiego 1.Poznaj historię naszej szkoły

Jej historia sięga jednak końca wieku XIX, kiedy to przy ulicy Dworskiej, obecnie Mickiewicza, z inicjatywy władz miejskich został wzniesiony budynek szkoły powszechnej, który mieścił dwie szkoły: żeńską i męską.

Początkowo szkoła miała nosić imię cesarza Franciszka Józefa, ostatecznie szkole męskiej nadano imię Adama Mickiewicza, a żeńskiej Marii Konopnickiej. W owym czasie szkoła męska była największą sześcioklasową szkołą w mieście. Działalność szkoły przerwał wybuch II wojny światowej. Sale lekcyjne i zaplecze dydaktyczne zostały zniszczone, ponieważ budynek decyzją władz niemieckich został przeznaczony na koszary.

1 lutego 1945 roku wznowiono zajęcia. Chrzanów szybko się rozbudował. Rosła liczba mieszkańców i uczniów. W roku szkolnym 1961/1962 w ośmiu salach lekcyjnych uczyło się 865 chłopców. Zajęcia prowadzone były w systemie trzyzmianowym od 8.00 do 19.00. W roku szkolnym 1962/1963 wybudowano nową szkołę przy ulicy Marcina Borelowskiego. Zmieniono w Chrzanowie rejonizację szkół na 1, 2 i 3. Stworzono szkoły koedukacyjne.

Nowy obiekt oddano 1 września 1962 roku. Szkoła została wybudowana w ramach akcji "1000 szkół na Tysiąclecie" i miało się w niej uczyć 750 dzieci.

 

  • W 1965 roku szkoła otrzymała nowy sztandar ufundowany przez zakład opiekuńczy, którym było Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Chrzanowie.

  • W 1967 roku wręczono szkole Medal 1000 - lecia Polski.

  • W 1968 roku wręczono szkole odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.


Opracowano na podstawie publikacji przygotowanej przez Danutę Kielar i Annę Wawrzyniak: "Jacy byliśmy, jacy jesteśmy. |ladami historii Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie", Chrzanów 2002 r.