Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie  

AKTYWNA TABLICA

Odsłony: 516

 

Program AKTYWNA TABLICA

 

Nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie AKTYWNA TABLICA, którego celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Cel ten jest realizowany poprzez wsparcie finansowe przy zakupie nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii.

Zakupione urządzenia i programy multimedialne opracowane dla uczniów, także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stanowią wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów.

W ramach programu zakupiono:

  • Pakiet Logopedia PRO
  • Pakiet Spektrum Autyzmu PRO
  • Pakiet Percepcja słuchowa i Przetwarzanie
  • Pakiet Dysleksja
  • Pakiet Koncentracja uwagi
  • Laptop
  • Tablety
  • Zestaw „Moc emocji”
  • Pakiet „Śmiało do szkoły!”
  • Podłogę interaktywną.

Specjaliści i nauczyciele wykorzystują te pomoce na zajęciach rewalidacji, logopedii, podczas zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej z pedagogami szkolnymi a także w świetlicy szkolnej.