Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Chrzanowie  

Wyprawka szkolna 2014

Odsłony: 2313

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU 2014

- WYPRAWKA SZKOLNA –

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (wyprawka szkolna) udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
 3. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi na podstawie przedłożonych dowodów zakupu (rachunek, faktura VAT wystawiona imiennie na wnioskodawcę, rachunek )  do wysokości nie wyższej niż maksymalna kwota dofinansowania określona w poniższej tabeli.

 

 

Uprawnieni do udzielenia pomocy

Maksymalna kwota dofinansowania

Podstawa udzielania pomocy

Wymagane dokumenty

Uczeń klasy I szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledz. umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym

w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez MEN

175 zł

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

Wniosek + orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

1) Uczeń klasy II - III szkoły podstawowej

Uczeń klasy II - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

225 zł

 

Kryterium dochodowe: dochód w rodzinie nie przekracza 539 zł netto na osobę

 

Wniosek + dokumenty poświadczające dochody (zaświadczenie o zarobkach oraz inne dokumenty wymienione w objaśnieniach )

Spoza kryterium dochodowego z powodów określonych w art. 7 * ustawy o pomocy społecznej

 

Wniosek + uzasadnienie wniosku + dokumenty poświadczające dochody (zaświadczenie o zarobkach oraz inne dokumenty wymienione w objaśnieniach)

2) Uczeń klasy II – III szkoły podstawowej,

Uczeń klasy II– III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia:

 1. Słabowidzący
 2. Niesłyszący
 3. Słabosłyszący
 4. Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 5. Z niepełnosprawnością ruchową, z tym afazją
 6. Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 7. Niepełnosprawność sprzężona w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona w punktach 1 – 6

Nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

225 zł

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

Wniosek + orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Uprawnieni do udzielenia pomocy

Maksymalna kwota dofinansowania

Podstawa udzielania pomocy

Wymagane dokumenty

3) Uczeń klasy  II - VI szkoły podstawowej

i uczeń gimnazjum

- z upośledz. umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym;

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej

Nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

225 zł

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

Wniosek + orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

4) Uczeń klasy II – III szkoły podstawowej,

Uczeń klasy II – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia:

 1. Niesłyszący
 2. Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
 3. Niepełnosprawność sprzężona w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona w punktach 1 – 2

Korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

770 zł

jeżeli część podręczników,

z których korzysta uczeń

to podręczniki

do kształcenia ogólnego lub matariały edukacyjne  to ich  koszt nie może być wyższy niż 192,50 zł

(tj. 25% z 770 zł)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

Wniosek + orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

5) Uczeń klasy II-VI szkoły podstawowej i uczeń  gimnazjum

- z upośledz. umysłowym w stopniu umiarkowanym i  znacznym;

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej

Korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

770 zł

jeżeli część podręczników,

z których korzysta uczeń

to podręczniki

do kształcenia ogólnego lub matariały edukacyjne to ich  koszt nie może być wyższy niż 192,50 zł

(tj. 25% z 770 zł)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

Wniosek + orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Uprawnieni do udzielenia pomocy

Maksymalna kwota dofinansowania

Podstawa udzielania pomocy

Wymagane dokumenty

6)  Uczeń klasy VI szkoły podstawowej

Uczeń klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, oraz uczeń klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej

325 zł

 

Kryterium dochodowe: dochód w rodzinie nie przekracza 539 zł netto na osobę

 

Wniosek + dokumenty poświadczające dochody (zaświadczenie o zarobkach oraz inne dokumenty wymienione w objaśnieniach )

Spoza kryterium dochodowego z powodów określonych w art. 7 * ustawy o pomocy społecznej

 

Wniosek + uzasadnienie wniosku + dokumenty poświadczające dochody (zaświadczenie o zarobkach oraz inne dokumenty wymienione w objaśnieniach)

7)  Uczeń klasy IV – VI szkoły podstawowej,

Uczeń klasy IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczeń klasy I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej:

 1. Słabowidzący
 2. Niesłyszący
 3. Słabosłyszący
 4. Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 5. Z niepełnosprawnością ruchową, z tym afazją
 6. Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 7. Niepełnosprawność sprzężona w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona w punktach 1 – 6

Nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

325 zł

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

Wniosek + kopia orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

8) Uczeń klasy IV – VI szkoły podstawowej,

Uczeń klasy IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej  I stopnia oraz uczeń klasy I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej:

 1. 1. Niesłyszący
 2. 2. Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
 3. 3. Niepełnosprawność sprzężona w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona w punktach 1 – 2

Korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

770 zł

jeżeli część podręczników,

z których korzysta uczeń

to podręczniki

do kształcenia ogólnego lub matariały edukacyjne to ich  koszt nie może być wyższy niż 308 zł

(tj. 40% z 770 zł)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

Wniosek + orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Uprawnieni do udzielenia pomocy

Maksymalna kwota dofinansowania

Podstawa udzielania pomocy

Wymagane dokumenty

9) Uczeń klasy I – III gimnazjum,

Uczeń klasy I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, Uczeń klasy I – III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, uczeń klasy IV – VI ogólnokształcącej szkoły baletowej:

 1. Słabowidzący
 2. Niesłyszący
 3. Słabosłyszący
 4. Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 5. Z niepełnosprawnością ruchową, z tym afazją
 6. Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 7. Niepełnosprawność sprzężona w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona w punktach 1 – 6

Nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

350 zł

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

Wniosek + kopia orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

10) Uczeń klasy I – III gimnazjum,

Uczeń klasy I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, uczeń klasy I – III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, uczeń klasy IV – VI ogólnokształcącej szkoły baletowej:

1.Niesłyszący

2.Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim

3.Niepełnosprawność sprzężona w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona w punktach 1 – 2

Korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

607 zł

jeżeli część podręczników,

z których korzysta uczeń

to podręczniki

do kształcenia ogólnego to ich  koszt nie może być wyższy niż 303,50 zł

(tj. 50% z 770 zł)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

Wniosek + orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

11)    Uczeń klasy III

zasadniczej szkoły zawodowej,

390 zł

 

Kryterium dochodowe: dochód w rodzinie nie przekracza 539 zł netto na osobę

 

Wniosek + dokumenty poświadczające dochody (zaświadczenie o zarobkach oraz inne dokumenty wymienione w objaśnieniach )

Spoza kryterium dochodowego z powodów określonych w art. 7 * ustawy o pomocy społecznej

 

Wniosek + uzasadnienie wniosku + dokumenty poświadczające dochody (zaświadczenie o zarobkach oraz inne dokumenty wymienione w objaśnieniach)

Uprawnieni do udzielenia pomocy

Maksymalna kwota dofinansowania

Podstawa udzielania pomocy

Wymagane dokumenty

12)  Uczeń zasadniczej szkoły zawodowej:

 1. Słabowidzący
 2. Niesłyszący
 3. Słabosłyszący
 4. Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 5. Z niepełnosprawnością ruchową, z tym afazją
 6. Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 7. Niepełnosprawność sprzężona w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona w punktach 1 – 6

390 zł

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

Wniosek + orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

13) Uczeń klasy III liceum ogólnokształcącego

i klasy III technikum oraz  uczeń

klasy VI  ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,  klasy VI  ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

klasy III  liceum plastycznego,

klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej

445 zł

 

Kryterium dochodowe: dochód w rodzinie nie przekracza 539 zł netto na osobę

 

Wniosek + dokumenty poświadczające dochody (zaświadczenie o zarobkach oraz inne dokumenty wymienione w objaśnieniach )

Spoza kryterium dochodowego z powodów określonych w art. 7 * ustawy o pomocy społecznej

 

Wniosek + uzasadnienie wniosku + dokumenty poświadczające dochody (zaświadczenie o zarobkach oraz inne dokumenty wymienione w objaśnieniach)

14)  Uczeń liceum ogólnokształcącego i technikum oraz

- ucz. kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kl. IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, kl.VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,:

 1. Słabowidzący
 2. Niesłyszący
 3. Słabosłyszący
 4. Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 5. Z niepełnosprawnością ruchową, z tym afazją
 6. Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 7. 7. Niepełnosprawność sprzężona w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona w punktach 1 – 6

445 zł

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

Wniosek + orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

15) Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

dla ucz. z upośledz. umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla ucz. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym.

225 zł

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną

Wniosek + orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

OBJAŚNIENIA:

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników, składa się do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał  w roku szkolnym 2013/2014 w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta Chrzanowa.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzajace wysokość dochodów netto osiąganych w rodzinie-przez wszystkie osoby w rodzinie, wymienione poniżej1.
 2. lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
 3. lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (dot.ucznia niepełnosprawnego)

Ad. 1. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów1 netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:

- zaświadczenie o zarobkach (netto) z zakładu pracy dla osób zatrudnionych,

- kopia decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury,

- potwierdzenie wysokości otrzymywanych alimentów  lub świadczeń alimentacyjnych,

- decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, bądź o nie pobieraniu zasiłku,

- zaświadczenie z urzędu gminy o posiadanej powierzchni gospodarstwa rolnego,

 

- w uzasadnionych przypadkach: oświadczenie o wysokości dochodów (jeżeli nie jest możliwe uzyskanie ww. dokumentów).

 

Ad. 2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można zamiast w/w dokumentów potwierdzających dochody przedłożyć zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, z powodów określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2013r. poz.182 ) i pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe (netto 539 zł) zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie wniosku.

* Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1)   ubóstwa;

2)   sieroctwa;

3)   bezdomności;

4)   bezrobocia;

5)   niepełnosprawności;

6)   długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7)   przemocy w rodzinie;

7a)  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8)   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9)   bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10)  (uchylony);

11)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13)  alkoholizmu lub narkomanii;

14)  zdarzenia losowego i sytuacji  kryzysowej;

15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.